Metodiqum

Om Metodiqum

Metodiqum erbjuder
Föreläsningar
Utbildningar
Handledning
Arbetslagsutbildning
Coaching för Arbetslag, avd. ansvarig och förskolechef
Föräldraföreläsningar

Alla utbildningar och föreläsningar är baserade på aktuell forskning från Pedagogisk- hjärn- och neurologiskforskning blandad med min praktiska erfarenhet från förskola och skola. Jag kopplar ihop ny forskning med
det praktiska arbetet med barnen och vårt uppdrag i Förskolans Läroplan

Modern forskning visar att innan barn börjar skolan grundas viktiga baskunskaper.
Viktiga baskunskaper inför skolstarten och för resten av livet.
Forskning visar också att Pedagoger och föräldrar är väldigt viktiga för barns utveckling, inlärning, lärande och hälsa.

Jag kan utifrån vetenskaplig grund hjälpa er att beskriva varför vissa aktiviteter/lekar som ni gör med barnen är viktiga för barnets utveckling och inlärning. Jag kommer också berätta varför ni som arbetar på förskolan och skola har "Världens viktigaste jobb"

Exempel på Föreläsningar och utbildningar

Barn i dag år 2017 (Aktuell forskning om barns hälsa, sömn, stress, diabetes m.m. )

Gärna mer Hjärna vid inlärning och lärande i förskolan

Barns inlärning, lärande och Pedagogens betydelse

Professionellt förhållningssätt och bemötande till barn och föräldrar

Coaching och Mindfulness. Coacha mig själv, barnen och mina kollegor.

Pedagogisk dokumentation, för att utveckla vår förskola och fullfölja vårt uppdrag

Föreläsningar, Utbildningar, Arbetslagsutbildningar, Föräldraföreläsningar skräddarsys efter era önskemål och genomförs på er arbetsplats dagtid eller kvällstid.

Kontakta mig så sätter vi ihop föreläsning/utbildning efter era önskemål

Elisabet Carlén Alfredson
Mobil: 070-679 02 79
OBS NY mailadress:
metodiqum@comhem.se

Förskollärare
Förskolechef
NLP practitioner certification
ICF Coach
Mindfullness instruktör
HLR-barn instruktör (HLR Hjärt-lungräddning)
Handledare
Pedagogkonsult
Utbildare
Föreläsare
Lärare Bsk-utbilning

Hemsida från Lawebb