Metodiqum

Om Metodiqum

Metodiqum erbjuder
Föreläsningar
Utbildningar
Handledning
Arbetslagsutbildning
Coaching för Arbetslag, avd. ansvarig och Rektor
Föräldraföreläsningar

Öppna föreläsningar år 2021
Under huvudrubrik Öppna föreläsningar Alla föreläsningar är via Teams

Alla utbildningar och föreläsningar är baserade på aktuell forskning från pedagogiskforskning och hjärn- neuroforskning blandad med praktiska erfarenheter från förskola och skola. Allt detta kopplas till den nya Läroplan Lpfö-18

De första 1000 dagarna i en människas liv är viktigast
Modern forskning visar att innan barn börjar skolan grundas viktiga baskunskaper.
Viktiga baskunskaper inför skolstarten och för resten av livet.
Forskning visar också att pedagoger och föräldrars förhållningssätt är väldigt viktiga för barns utveckling, inlärning, lärande och hälsa.

Är ni nyfikna på att öka era kunskaper och att utifrån vetenskaplig grund kunna förklara för föräldrar och andra hur det kommer sig att
Ni som arbetar på förskolan och skola har
"Världens viktigaste jobb" ?
Hör av erEXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR
Vilka utbildningsbehov och önskemål har ni? Vi kan sätta ihop en föreläsning efter era önskemål

Förskolans läroplan 2018
En genomgång av de centrala förändringar i Lpfö-18
Förskolepedagogisk undervisning
Metoder hur vi kan följa upp och säkerställa Läroplanens uppdrag.Barn i dag
Aktuell forskning om barns hälsa, sömn, stress, diabetes typ 1 och typ 2. Hur viktig är fysisk kontakt för barn? Hur pratar vi med barn och kollegor om fysisk kontakt, får/kan vi röra barn? Stopp min kropp, kroppens privata områden. EQ minskar och psykisk ohälsa ökar bland tonåringar, kan vi på förskolan göra något åt det? Digitala verktyg hur kan det påverka barns utveckling och inlärning? Hur ska vi inom förskolan förhålla oss till digitala verktyg?

Barns inlärning, lärande och Pedagogens betydelse
Hur ska vi arbeta med leken på förskolan, vad står i Lpfö-18? Vad utvecklas i barnets hjärna vid lek och rörelse? Vilka är de viktigaste baskunskaper inom språk, skrift, matematik? Hur påverkar vuxnas förhållningssätt barns inlärning? Vad är Spegelneuroner och Arbetsminne, hur påverkar det barns inlärning?

Professionellt förhållningssätt och bemötande till barn och föräldrar

Coaching och Mindfulness. Coacha mig själv, barnen och mina kollegor.Föreläsningar, Utbildningar, Arbetslagsutbildningar, Föräldraföreläsningar skräddarsys efter era önskemål och genomförs på er arbetsplats dagtid eller kvällstid.

Kontakta mig så sätter vi ihop föreläsning/utbildning efter era önskemål

Elisabet Carlén Alfredson
Mobil: 070-679 02 79
OBS NY mailadress:
elisabet.carlen.alfredson@gmail.com

Förskollärare
Förskolechef
NLP practitioner certification
ICF Coach
Mindfullness instruktör
HLR-barn instruktör (HLR Hjärt-lungräddning)
Handledare
Pedagogkonsult
Utbildare
Föreläsare
Lärare Bsk-utbilning

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in