Metodiqum

- Konsulttjänster

Framtagning av
Verksamhetsplan
Verksamhetsmål
Utvecklingsplan
Utbildningsplan
Kvalitetsprogram/förbättringsprogram
Metoder för utvecklingssamtal
Förväntans dokument föräldrar- förskolanStöd vid
Pedagogiska diskussioner
Läroplans diskussioner
Utveckling av planerings- och utvärderingsformer
Nya arbets- och samarbetsformer
Utveckling av interninformation/kommunikation
Utformning av pedagogiska diskussionsgrupper
Problemlösning
Sammanslagning av förskolor
Avveckling av förskolor
Byte av lokalerGenomförande av verksamhetsdiagnoser
Hur väl fungerar förskolan eller en avdelning?
Vad kan göras för att förbättra situationen?
Genomförande av program för att öka arbetsglädjen och minska stressen

Coachning / Bollplank till förskolechefen

Arbetslagsutbildning

Handledning

Processledning och Investors In People (IIP) rådgivning