Metodiqum

- Kundsynpunkter

Utvärdering Barns inlärning och Lärande 26 april 2018
Deltagarnas kommentarer:
Bra och tydlig forskning.
Hur man ska bemöta barn-Bra.
Repetition väcker tankar och funderingar
Delen om kroppen och motoriken samt stunden till läskunskapen bra.
Bra exempel
Att få fakta på VARFÖR vi gör grejer är super!
Hjärnforskning är intressant, lyssnar gärna på andra föreläsningen också.
Ny forskning
Bra att få information av vad barnen behöver ha med sig när de lämnar förskolan.
Konkreta tips på hur vi kan tydliggöra verksamheten för föräldrar.
Fokus på att det vi gör faktiskt är viktigt.
Bra & intressant
Mycket spännande fakta och tips.
Många AHA-stunder.
Bra upplägg samt hur bitarna hänger ihop
Uppfriskande energi.
Väldigt positiv energi.
Både ny info/kunskaper och "gammal" som gör att jag stärktes i det vi redan gör.

Utvärdering Barns inlärning och lärande 12 maj 2017

Vad var särskilt bra? Kursledarens framförhållning, energi, kunskap och engagemang inom området, röda trådar och ihopkopplandet av samanhanget, Tycker inte något skulle ha gjorts annorlunda.
Konkreta tips.
Kursledaren - uppbyggnaden.
Enkla liknelser och vardagligt språk!
Tankeställare.
Elisabets energi och kompetens, inspiration!
Visade situationer i rollspel=Toppen!
Forskning om hjärnan.
Kopplingen till hjärnforskningen.
Tydlighet.
Bra tänkvärda exempel bra tempo så att man inte tappade fokus.
Föreläsaren BÄST! Tappade inte intresset 1 sekund. Helt otroligt! WOW!

Utvärdering Barn idag 9 maj 2017
Vad var särskilt bra? Jag tycker att hela "barn idag" är jättebra!
Bra viktig information kring sömn, motion med mera.
Att föreläsaren satte saker hon berättade perspektiv genom att det i vardagliga situationer man känner igen.
Omväxlande och medryckande.
Viktiga grunder.
Föreläsarens engagemang och kunskap och sätt att framföra sina kunskaper.
Tydlig och inspirerande föreläsare.
Tydligt och bra upplagt. Hur stress och sömn påverkar oss.
Genomgående bra, lättsam föredragshållare.
Intressant och tankeväckande.
Fick igång tankar.
Att förstå hur hjärnan fungerar.
Enegi i föreläsningen. att förstå forskning blandat med verklighet.
Få upp ögonen hur vi curlingen påverkar barnen.
Vad stress gör med oss och särskilt våra barn.

Utvärdering Barns inlärning och lärande 25 jan 2017
Vad var särskilt bra? Fantastisk föreläsare, engagerad.
Att få kopplingen mellan hjärnforskning och kunskapsinlärning.
Få stöd i att lyfta vår profession till våra föräldrar.
Föreläsaren, hastigheten
Bra- aktivt sätt att presentera innehållet, roligt och inspirerande sätt, bra med bensträckare.
Jag var nöjd med allt.
Perfekt tempo, bra att det var samma bilder på skärmen som i häftet, perfekt för mig med ADD som försvinner i en annan värld när någon pratar utan bilder.
Föreläsarens underhållande stil
Mycket återkoppling till vårt dagliga arbete.
Att få mer kunskap om barnens inlärning och arbetsminne.
Återkoppling till vårt grundarbete som vi ibland tappat i vårt dagliga arbete . Kopplingar mellan den vetenskapliga betydelse.Utvärdering Barns inlärning och lärande 23 nov 2016
Vad var särskilt bra? Jättebra! konkret, metoder och aktuell forskning.
Belyser vikten av att bygga grunden i förskolan.
Forskning direkt kopplat till det vi jobbar med i förskolan.
Spegelneuroner var väldigt intressant
Intressant att koppla ihop forskningen och vardagen, lyfter viktiga saker, hur de ska göras och varför de görs.
Hela programmet
Tydlig, inspirerande, tänkvärt.
Intressant föreläsnng, glatt o positivt.
Intressant information,bra med kontakt, humor och att det flöt på bra.
Tydlig inlevelse
Grunden för inlärning
Medryckande, lärorikt, inspirerande
POsitivt framfört
Många exempel, Ämnen var levande
Väldigt intressant att ta del av senaste forskning, bra föreläsare, Många tankar om inlärning och lärande.
Tydligt vad som är viktigt att jobba med
Bra med exempel, lättsamt humor.Tack mail från Kil kommun november 2015

Hjärtligt tack till dig Elisabet!

Har pratat med mina arbetslag och även hört från några övriga arbetslag att de är så nöjda med allt du delgav oss. Du är så lätt att lyssna på, konkretiserade och tydliggjorde så bra med hjälp av bilder och liknelser. Och spännande få ta del av rön från hjärnforskningen! Annars är det ju mest pedagogisk forskning som framförs.

Hörde också idag också tacksamhet från personal som bekräftade vikten av ett glatt ansikte - eller i alla fall inte nedtyngda axlar på kollegor när de kommer till jobbet.

Blir utmärkt med bilderna. Jag har vidarebefordrat dessa till mina kollegor och vi kommer lägga ut dem på förskolornas gemensamma "Fronter-sida" så de finns tillgängliga för alla.

Vi har diskussioner/samtal om att du gav oss många givande bilder och liknelser, tex "korvarna" och huset.
Vi pratar om sinnen, skapande och rörelse och om vikten av relationer och interaktion i Världens Viktigaste Arbete där vi lägger grunden till barnens livslånga lärande!

Varmt tack! Hoppas vi kan få till återbesök hos oss framöver!

Varmt tack än en gång Elisabet för en mycket intressant och givande föreläsning

Med vänliga hälsningar

Mia Sandberg Tuvesson
Förskolechef

Barn- och Utbildningsförvaltningen
Förskolorna Dalliden och Regnbågen
samt Pedagogisk omsorg

Utvärdering föreläsning: Barns i dag. Stockholm den 9 november 2015
Sammanställning 6 gradig skala:
Kursledarens pedagogisk förmåga 5,6
Kursledarens kunskaper 5,6
Utbildningens innehåll 5,6

Några kommentarer från deltagarna:
Avsnitt om hjärnans funktion och utveckling
Positiv och inspirerande kursledare
Föreläsaren var bra och tydlig
Intressant ämne,fick mycket att tänka på
Uppväckande, fick en del tankeställare

Utvärdering föreläsning: Barns inlärning och lärande Stockholm den 13 april 2015
Sammanställning 6 gradig skala:
Kursledarens pedagogisk förmåga 5,9
Kursledarens kunskaper 5,9
Utbildningens innehåll 5,9

Några kommentarer från deltagarna:
Elisabet föreläser på ett lätt sätt och har bra exempel
Kursledarens kompetens
Det blev tydligt hur olika lekar påverkar hjärnans utveckling
Argumenten att använda vid samtal med föräldrar.

Utvärdering föreläsning: Barns inlärning och lärande Stockholm den 4 maj 2015
Vad har varit särskilt bra?
Hjärnans o kroppens samspel- rörelse. min självmedvetenhet i mötet med barn.
Pigg o alert föreläsare! Blev inte tråkigt att lyssna på. Intressant innehåll på hela föreläsningen.
Positiv och engagerad föreläsare.
Tydliga exempel, man fick tänka till ordentligt på hur man själv gör.
Intressant att få veta hur hjärnan fungerar.
Högt engagemang och intressant forskning och fakta.

En toppen föreläsning! "VI HAR VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB" Pedagogerna fick här bekräftelse, deras konkreta arbete synliggjordes, en välförankrad förläsning med tydliga kopplingar till aktuell forskning! Vi ser tydliga resultat på ett stärkt pedagogiskt arbete kopplat till föreläsningen vi hade i höstas på våra förskolor. Föreläsningen som bland annat synliggjorde vikten av barnets hela utveckling, "beskrevs som ett hus med flera rum som måste fyllas", och det är precis det våra pedagoger nu ännu mera lyfter fram i sina planeringar, utförande och analyser.
Siw Salminen förskolechef Pyssling förskolan Järneken Stockholm Spånga
Annika Attmarsson förskolechef Pyssling förskola Trolleborgen Stockholm Vällingby 2014
--------------------------
Hej Elisabet!
Tack, för en mycket bra föreläsning idag!
Det är svårt att riktigt veta vad "man får för pengarna" när man bokar en person som ingen tidigare har hört. Men du överträffade förväntningarna och vi kände att vi hade nog kunnat hålla på ett tag till. Det är verkligen intressant att höra om hur vi påverkas av intryck, stress och sömn.
Förskolechef Caisa Eriksson Norlandia förskolor Upplands Väsby

Utvärdering heldagsutbildning Oskarshamn oktober 2014
Väldigt lärorik dag med en härlig pedagog. Härligt att få ord som beskriver "viktigheten" i det vi gör på förskolan. Många AHA-upplevelser. Camilla Ekman

Det kändes toppen att få "verktyg" att förklara för tex. föräldrar hur viktigt det är med lek och rörelse i förskolan. Vad vi lär barnen är massor. Nu kan jag beskriva detta bättre! Toppen föreläsare. Upprepat och repeterat. Perfekt! Jag går hem med en skön känsla Carina

Givande dag. Duktig föreläsare. Bekräftelse på att vi är på "spåret". Att lek och rörelse har stor betydelse för skriv och läsinlärning. Nu vet vi att vi har världens viktigaste jobb. Lärorik och positiv. En aha upplevelse som gör att man fortsätter sitt arbete med stort intresse och arrangemang- Mycket intressant och givande. Mer kött på benen att kontra föräldrars intresse vad som sker på förskolan. Intressant, Givande. Nu kan jag stå för/förklara för föräldrarna hur viktig leken är och vad den ger deras barn. Ett bra upplägg på dagen. Skönt att bli bekräftad i sin yrkesroll.Utvärdering 3 timmars föreläsning tre eftermiddagar med samma innehåll på Ryssagården Mora september - oktober 2014
Tack för en jättebra föreläsning. Upplägget var väl avstämt och du fångade vår uppmärksamhet under hela föreläsningen. Nivån var sådan att den tillförde kunskaper och insikt till samtliga deltagare från vår förskola, oavsett utbildning och erfarenhet. Det var så bra att vi kunde låta alla på förskolan delta, tack vare upplägget med flera dagar på samma ort. Vi pratar ofta om det vi fick höra av dig och har det ständigt i åtanke då vi planerar vårt arbete. Det kanske viktigaste av allt är pedagogernas attityd till sitt arbete och hur de bemöter föräldrar och barn på förskolan. Som föreläsare upplevde vi dig som kunnig och du skapade trygghet hos åhörarna på ett sätt som fick även dem som aldrig annars säger något att prata och uttrycka sina åsikter inför gruppen! Du utstrålar glädje för det du gör och du har inga ticks, återkommande ord eller rörelser som verkar störande på föreläsningen. Det var ett rent nöje att få lyssna på dig! Tack från oss alla på förskolan Grinden i Orsa
Genom förskolechef Helena MårtenssonUtvärdering heldagsutbildning Östersund september 2014
Vad var bra med kursen? Hela kursens innehåll var bra, viktigt, intressant, bra upplägg, bra konkreta exempel. Att få uppdatering vad som är viktigt att lägga grunden till läs och skrivinlärning. Föreläsaren. Föreläsaren startade diskussioner och vi fick kunskap och öppnade ögonen för det som är som är stora problem tex. stress. Bra med en del praktiska övningar.

Mitt intryck av föreläsaren/utbildaren Intresserad och engagerad. Mycket bra och kunnig. Energisk och drivande. Engagerad och positiv i sitt ämne och lätt att lyssna på. Hon brinner för sitt/sina ämnen. Kunnig bra talare och berättare. Härlig kunnig engagerad till 100%

Övriga synpunkter Att nå ut/locka fler till kursen då det är grundläggande och viktiga kunskaper


Föräldraföreläsning Leken betydelse för barns utveckling september 2014
- Det var intressant.
- Man fick bekräftelse på att man "gör rätt"
- Nya tankar kring hur man skapar kvällsrutiner, vi har alltid kaos!
- Har aldrig tidigare tänkt på barns utveckling på det här sättet
- Förstår mer av vad förskolan faktiskt arbetar med, det är ju leken som blir utveckling!
Föräldrarna på Norlandia förskolor
-------------------------------

April-maj_06_043.jpg Jag och mina kollegor Bibbi och Birgitta
var och lyssnade på en tre timmars kvällsföreläsning på lärarhögskolan. Vi tyckte alla tre att det var en jättebra föreläsning.

En otroligt duktig föreläsare med glimten i ögat och med mycket humor. Inga döda punkter och de tre timmarna gick alldeles för fort.
Vi fick många aha-upplevelser och bekräftelser på hur viktigt leken är för barns utveckling . Viktigt att förstå och kunna sätta ord på vad som händer inne i barnets kropp under leken.
Alla som arbetar med barn och föräldrar borde höra den här föreläsningen med Elisabet. Hur viktigt det är att fånga dagen och nuet att låta barnen vara barn, det glöms ofta bort.

Dagen efter föreläsningen var jag tvungen att ringa Elisabet och tacka för en bra föreläsning fast vi inte känner varandra. .
- Gud vad jag har tänkt och funderat efter föreläsningen.
Nu planerar vi en föreläsning med alla våra barns föräldrar."
Carina DellenstedJag har jobbat många år som förskollärare och nu vet jag varför jag gör som jag gör och nu kan jag också berätta varför jag gör som jag gör
Anna Svensson förskollärare StockholmUTVÄRDERINGAR ÖSTERSUND

Grymt Bra!!! Givande, alla borde få lyssna på detta med dig.
Varför inte föreläsa hos politikerna. Skall se till att mina kollegor får lyssna på dig nästa gång. Du var jättebra och kul att lyssna på!! Tack!!
Renée Arvidsson "Halvöbarna"

Super föreläsning och upplägget var minst lika bra. Jag har tidigare inte hört/läst något om hjärnans utveckling, så den biten var spännande.
Jonny, förskollärare Strömsund

En härlig dag för oss förskollärare med världens viktigaste jobb. Dagens barn behöver oss. De behöver röra på sig för att lära sig - och då får vi också röra på oss - så vi lär oss något också...
Dennis Cooper, FK Solen Ö-sund

En mycket givande dag, Underhållande. Konkreta tips nära min vardag
Gunilla Emanuelsson

En innehållsrik och bra dag. Många bra tips om hur man ska förklara, sätta ord på hur man ska vara både mot barn och föräldrar. Vi vet att vi kan och gör så mycket redan men vi är dåliga på att förklara. Känner att jag har mycket bra saker att ta med mig till mina kollegor - saker att ändra på /fortsätta med. Tack!
Marie-Louise Johansson Förskolan Stallet

Många kloka ord och funderingar. Varierad föreläsning med övningar och prat i mindre grupper. Att få bekräftelse utifrån forskning vad som är viktigt för barnen att få i de yngre åldrarna
Fått tips. Du är en positiv och glad föreläsare.
Annelie

Många kloka ord och alla upplevelser som t.ex hur viktig motoriken är. - trampa vägarna så det blir motorvägar. Intressant förklaring med Bredbandet. Tack! för idag och välkommen tillbaka till Östersund.
Kerstin

Ökad förståelse för att det vi gör i förskolan är viktigt. Underbart att höra ny färsk forskning.
Mariella Naas

En superbra dag med mycket inspiration och även bekräftelse på att vi har ett ( Världens viktigaste) arbete.
Pernilla och Lina från SvegUTVÄRDERINGAR DEN 4 APRIL 2012 STOCKHOLM
Härligt med en föreläsare som brinner för det hon pratar om.
Föreläsaren höll mig intresserade hela föreläsningen. Jättehärligt att mina kollegor var med och fick höra hur viktigt det är med barns rörelse.

Jag fick nya kunskaper om hur hjärnan och kroppen samarbetar. Hur viktigt barnens dagliga lek är för hjärnans utveckling.

Jag har jobbat många år som förskollärare och nu vet jag varför jag gör som jag gör och nu kan jag också berätta varför jag gör som jag gör.
Anna Svensson förskollärare

TACK för en jätteintressant och spännande kväll som alla borde höra.

UTVÄRDERINGAR DEN 19 MARS 2012 Malmö
Nya tanka och ideér som man tar med sig till Förskolan.
Har fått med mig mycket som jag vill använda och utveckla i mitt arbete.

Duktig föreläsare, Superbra! Trevlig att lyssna på.

Föreläsaren hade många bra exempel, fakta, forskning och upplysningar.
Nu har jag förstått att vi har världens viktigaste jobb!Utvärdering Åhus
Klicka på Utvärdering_Åhus så kan du läsa utvärderingarna från en seminariedag den 19 oktober 2006 som Elisabet genomförde för Svenska Kommunförbundet i Skåne.Tackkort från Sandeplans förskola 27 oktober 2006
Hej!
Tack för en otroligt bra föreläsning. Alla var väldigt lyriska och pratar fortfarande om den. Så viktigt det är med leken och varför.
Med vänliga hälsningar
Sandeplans förskola
Annica HolmbergMail från Ale Kommun 1 november 2006
TACK för en bra föreläsning, all personal var så nöjda när dom återvände till sina respektive förskolor och tyckte det var en av de bästa studiedagarna någonsin. Ännu en gång ett stort tack.
Med vänlig hälsning
Hjördis Christiansson (Förskolechef Ale Kommun)