Metodiqum

- Motorisk träning

Jag arbeter även med motorisk träning för barn som har koncentrationssvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter. Efter en inledande observation tar jag fram ett lämpligt träningsprogram och justerar sedan programet löpande i takt med barnets utveckling.