Metodiqum

Företaget

Jag heter Elisabet Carlén Alfredson och är förskollärare med PA-utbildning och har ca tio års erfarenhet som förskolechef inom Stockholms Stad. Sedan 1998 arbetar jag som konsult i mitt företag Metodiqum, där jag hjälper skolor/förskolor att utveckla sina verksamheter genom pedagogisk handledning, rådgivning. föreläsningar, utbildningar, förskolechef coaching och arbetslagsutbildning mm.
Jag handleder också föräldrar med barn som har motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter.

Jag har också arbetat som utbildare i Stockholms Stad samt i TBV och Lärarförbundets regi, inom områdena arbetsglädje, samarbete, själv-värdering och egen utveckling. Sammanslagningar, avvecklingar, föräldrasamarbete, presentation och information av förskoleverksamhet är andra områden som jag har stor erfarenhet av.

Sedan slutet av åttiotalet har jag aktivt följt utveckling och forskning kring aktuell hjärnforskning, barns rörelse, vårt förändrade levnadssätts påverkan på barn, stress, övervikt mm.

Nu på 2000-t har hjärnforskningen "exploderat" 90% av de vi vet om hjärnan idag har upptäckts under de senaste 10 åren. Hugo Lagercrantz och Torkel Klingbergs forskning på Karolinska Intitutet i Stockholm har givit mycket nytt och intressant för både förskola och skola . Det kan jag gärna berätta mer om.

Våren 2002 utbildade jag mig i "Barns motoriska och perceptuella utveckling", med speciell inriktning på barn och vuxna med specifika inlärningssvårigheter, vid Svenska institutet för neurofysiologisk psykologi.

Under 2006 genomgick jag en utbildning i Neuro Linguistic Programming (NLP) och erhöll en NLP Practitioner Certification.

2006 erhåll jag också ett certifikat som Investors In People (IIP)-rådgivare.

Vårterminen 2012 utbildade jag mig till ICF Coach med gestaltisk inriktning.
ICF International Coach Federation

Vårterminen 2013 utbildade jag mig till instruktör i Mindfullness