Metodiqum

Partners

SAMARBETS PARTNER:
Lärarfortbildning AB
Kompetens Utvecklings Institutet KUI
Kommun och Regionförbunden i Sverige och Finland
Kommunutbildning
Kompetenstjänst ABJag samarbetar med dessa utbildningsföretag som säljer in mig direkt till kunden (förskolor/skolor) för att utföra olika uppdrag.
Utbildningsföretagen har också öppna föreläsningar och utbildningsdagar som jag håller i och är utbildare.