Metodiqum

Öppna föreläsningar

År 2019
Barns inlärning och lärande
Stockholm
Torsdagen den 31 januari
Tisdagen den 4 april
Torsdag den 31 oktober
Falun
Torsdag den 19 sept

Barn idag
Stockholm
Tisdagen den 9 april
Torsdag den 3 oktober
Växjö
Tisdag den 5 november

Läroplan Lpfö-18
Malmö
måndag den 23 september
Stockholm
Torsdag den 26 september ( fullt)
Tisdag den 22 oktober
Växjö
Måndagen den 30 septemberÅr 2020
Läroplan Lpfö-18
Stockholm
Torsdag den 30 januari

Barns inlärning o lärande
Stockholm
Torsdag den 13 februari

Barn idag
Stockholm
Torsdagen den 2 aprilÅr 2018
Barns inlärning och lärande
Stockholm
Onsdagen den 31 januari
Torsdagen den 19 april
Tisdag den 11 september
Onsdagen den 28 november

Barns inlärning och lärande
Växjö
Tisdagen den 20 mars

Barn idag
Stockholm
Onsdagen den 11 april
Onsdagen den 3 oktoberÅr 2017
Barns inlärning och lärande
Stockholm
Onsdag den 25 januari
Torsdag den 4 maj
Onsdag den 6 september
Måndag den 27 november

Linköping
Tisdag den 4 april
Onsdagen den 25 oktober
Bokas via Kompetens Utvecklings Institutet KUI http://www.kui.se

Barn i dag
Stockholm
Torsdag den 6 april
Torsdag den 21 september
Torsdag den 7 december
Bokas via Kompetens Utvecklings Institutet KUI http://www.kui.se

Alla uppdrag som föreläsningar, utbildningsdagar, arbetslagsutbildning och coaching m.m. kan boka direkt på Metodiqum eller via något utbildningsföretag som jag samarbetar med.År 2016
Barn idag
Stockholm
Måndagen den 9 maj,
Onsdagen den 22 september
Onsdagen den 7 december.
Bokas via Kompetens Utvecklings Institutet KUI http://www.kui.se

Barns inlärning och professionella Pedagoger
Östersund
Torsdagen den 6 oktober
Bokas via Kurs och Konferens Region Jämtland Härjedalen

Barns inlärning och lärande
Stockholm
Tisdagen den 12 maj
Onsdagen den 23 november
Linköping
Tisdagen den 29 november
Bokas via Kompetens Utvecklings Institutet KUI http://www.kui.seår 2015

Barns inlärning och Pedagogens betydelse
Pedagogiskt Centrum
Inspirationsdagarna i Göteborg 26-27 oktober

Barns inlärning och lärande
Kompetens utvecklings Institutet (KUI)
Stockholm måndagen den 4 maj. torsdagen den 19 november

Barns inlärning och Pedagogens betydelse
Kompetens tjänst AB
Karlstad tisdagen den 21 april

Barns inlärning och Pedagogens betydelse
Regionförbundet Jämtland Östersund
Östersund onsdagen den 29 aprilÅR 2014

Ryssagården Mora
Leken o Pedagogens betydelse för barns lärande, inlärning och hälsa
Tisdagen den 30 september. Onsdagen den 1 oktober. Torsdagen den 2 oktober. Kl. 15-18

Regionförbundet Jämtland Östersund
Leken o Pedagogens betydelse för barns lärande, inlärning och hälsa
Torsdagen den 30 januari. Tisdagen den 8 april. Onsdagen den 24 september

Regionförbundet Kalmar Län
Lekens o Pedagogens betydelse för barns lärande, inlärning o hälsa
Torsdagen den 6 februari. Torsdagen den 9 oktober

Lärarfortbildning AB
Professionellt förhållningssätt till föräldrar
Måndagen den 12 maj GöteborgÅR 2013
Region förbundet Östersund
Lekens betydelse för barns lärande, inlärning och hälsa
Den 17 april Östersund. Den 25 september Östersund

Lärarfortbildning AB
Professionellt förhållningssätt till föräldrar
Den 3 december Göteborg

Under 2013 har jag många uppdrag ute på förskolor och skolor och inte så många öppna föreläsningar

ÅR 2012

Kompetens Utvecklings Institutet KUI
Lekens betydelse för lärande och hälsa
Den 31 januari Stockholm. Den 4 maj Stockholm
Den 7 november Stockholm

Lärarfortbildning AB
Professionella pedagoger - Inflyteserika föräldrar
Den 7 mars Malmö. Den 8 mars Göteborg. 13 mars Örebro.
Den 16 april Stockholm. Den 24 april Umeå.
Den 4 oktober Stockholm.
Den 16 oktober Malmö

Utforskande pedagogik
Den 26 mars Malmö. Den 27 mars Göteborg. Den 18 april Umeå.
Den 25 april Sundsvall.

Region förbundet Östersund
Lekens betydelse för barns lärande, inlärning och hälsa
Den 10 maj Östersund
Den 9 oktober Östersund
Den 17 april

Region förbundet Kalmar län
Leken och Pedagogens betydelse för barns lärande, inlärning och hälsa
Den 23 oktober

Region förbundet Skåne
Leken och pedagogens betydelse för barns lärande, inlärning och hälsa
Den 15 november

Kommunutbildning
Leken och pedagogens roll för barns utveckling, lärande och hälsa
Den 19 mars Malmö Den 4 april Stockholm. Den 30 maj Göteborg.

Rädda Barnen
Kreativ inlärning hos barn
Torsdagen den 18 oktober Täby

ÅR 2011

LÄRARFORTBILDNING AB
Förskolechefen med framtiden som uppdrag
Den 2-4 feb Stockholm. Den 18-20 maj Stockholm.
Den 25-27 oktober Åre. Den 9-11 nov Stockholm

Utforskande pedagogik för de yngsta barnen
Den 14 mars Örebro. Den 25 mars Visby. Den 29 mars Göteborg.
Den 30 mars Malmö. Den 12 april Stockholm. Den 14 april Sundsvall.
Den 4 maj Umeå. Den 3 okt Visby. Den 12 okt Göteborg.
Den 13 okt Malmö. Den 16 nov Sundsvall. Den 18 nov Stockholm.
Den 23 nov Umeå. Den 30 nov Örebro.

Professionellt förhållningssätt till föräldrar
Den 7 april Örebro. Den 3 maj Umeå. Den 10 maj Stockholm.
Den 26 maj Göteborg. Den 27 maj Malmö. Den 30 sept Stockholm.
Den 6 okt Göteborg. Den 7 okt Malmö.
Den 22 nov Umeå. Den 29 nov Örebro.

Kompetens Utvecklings Institutet, KUI
Lekens betydelse för barns lärande och hälsa
Den 22 mars och den 14 okt Stockholm

Kommunförbundet Skåne
Lekens betydelse för barns lärande och hälsa
Den 31 maj. Den 18 oktober.

Regionförbundet Östersund
Lekens betydelse för barns lärande och hälsa
Den 12 maj Östersund

Kommunutbildning
Lekens betydelse för barns lärande och hälsa
Den 4 april Stockholm. Den 26 sept Linköping.
Den 7 dec Skövde. Den 8 dec Trollhättan.